طراح قالب : مدرسه خلّاق
نوشته شده توسط خانم حسینی در تاريخ پنجشنبه بیست و نهم تیر ۱۳۹۱

طرح درس دوره آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات

عنوان بخش: بخش اول: کار با رایانه

اهداف آموزشی:

1.     آشنایی با کاربردهای رایانه

2.     به کارگیری رایانه

3.     توانایی نقاشی با رایانه

4.     رعایت اصول ایمنی و بهداشتی در کار با رایانه

شیوه تدریس: بارش مغزی و کار عملی مبتنی بر پروژه

امکانات مورد نیاز: ویندوز 7 و فارسی ساز آن

رئوس مطالب: 1- اجزای رایانه  2- اجرای برنامه نقاشی   3- رعایت اصول ایمنی و بهداشتی در کار با رایانه   4- نقاشی با رایانه (استفاده از ابزارها، شکل ها و رنگ ها)   5- مفاهیم پرونده و پوشه   6- نماد رایانه   7- ایجاد پوشه   8- تغییر نام پوشه   9- بازکردن پرونده نقاشی    10- نوشتن متن در نقاشی    11- چاپ پرونده نقاشی    12- حافظه رایانه    13- تهیه کپی از پرونده   14- حذف پرونده و پوشه

کارعملی: 1- روشن کردن رایانه  2- نصب فارسی ساز ویندوز7    3- اجرای برنامه نقاشی      4- نقاشی با رایانه (بازی مسیریابی)   5- نماد رایانه   6- ایجاد پوشه   7- تغییر نام پوشه   8- بازکردن پرونده نقاشی    9- نوشتن متن در نقاشی    10- چاپ پرونده نقاشی    11- تهیه کپی از پرونده   12- حذف پرونده و پوشه

نحوه ارزشیابی: پرکردن چک لیست ارزشیابی بخش اول

 


 

عنوان بخش: بخش دوم: نوشتن متن در رایانه

هدف آموزشی:

1.     توانایی تهیه پرونده متنی در رایانه

شیوه تدریس: کارعملی مبتنی بر پروژه

امکانات مورد نیاز: نرم افزار Office 2007 و فارسی ساز آن

رئوس مطالب: 1- اجراي برنامه  وُرد   2- كار با صفحه كليد    3- ذخيره کردن پرونده متني   4- باز كردن پرونده وُرد   5- درج عنوان   6- تغيير ظاهر متن (تراز بندي متن، نوع قلم، اندازه قلم، رنگ و سبک قلم)     7- کپي و انتقال متن    8- درج تصوير   9- تغيير اندازه تصوير    10- درج كادر دور صفحه     11- چاپ پرونده متنی   12- نشانه گذاري در متن

کارعملی: 1- نصب فارسی ساز Office 2007    2- اجراي برنامه  وُرد   3- تهیه پرونده متنی   4- ذخيره کردن پرونده متني   5- باز كردن پرونده وُرد   6- تنظیمات متن (تراز بندي متن، نوع قلم، اندازه قلم، رنگ و سبک قلم)     7- کپي و انتقال متن    8- درج تصوير   9- درج كادر دور صفحه    10- چاپ پرونده متنی   11- نشانه گذاري در متن

نحوه ارزشیابی: پرکردن چک لیست ارزشیابی بخش دوم

 

عنوان بخش: بخش سوم: شبکه ملی مدارس ایران (رشد)

هدف آموزشی: استفاده از شبکه ملی مدارس ایران در فعالیت های آموزشی

شیوه تدریس: بارش مغزی و کارعملی مبتنی بر پروژه

امکانات مورد نیاز: اتصال رایانه ها به اینترنت

رئوس مطالب: 1- اجراي مرورگر وب   2- ورود به وب سايت شبكه ملي مدارس ایران(رشد)    3- جست و جوي اطلاعات (در بخش گالري عكس و دانشنامه)   4- ذخيره عکس   5- ذخيره متن    6- انتخاب اطلاعات متناسب با موضوع جست و جو    7- رعایت اصول اخلاقی و قانونی در استفاده از اطلاعات

کارعملی: 1- اجراي مرورگر وب   2- ورود به وب سايت شبكه ملي مدارس ایران(رشد)    3- تعیین صفحه آغازین به صفحه خالی (Blank)    4- جست و جوي اطلاعات (در بخش گالري عكس و دانشنامه)   5- ذخيره عکس   6- انتخاب اطلاعات متناسب با موضوع جست و جو     7- تولید اطلاعات جدید و ذخيره متن در وُرد 

نحوه ارزشیابی: پرکردن چک لیست ارزشیابی بخش سوم

 

 

عنوان بخش: بخش چهارم: ارائه نمایشی مطالب (اختیاری)

هدف آموزشی: توانایی ارائه نمایشی فعالیت های آموزشی

شیوه تدریس: کارعملی مبتنی بر پروژه

امکانات مورد نیاز: نرم افزار Office 2007 و فارسی ساز آن

رئوس مطالب: 1- اجراي برنامه پاور پوينت   2- تهيه اسلايدهاي نمايشي    3- نمايش اسلايدها    4- جلوه های نمايشي (اسلايد و اجزاي آن)   5- نمايش خودکار اجزاي اسلايد    6- ترتيب نمايش اجزاي اسلايد    7- طرح هاي آماده براي اسلايد

کارعملی: : 1- اجراي برنامه پاور پوينت   2- تهيه اسلايدهاي نمايشي    3- اجرای نمايشی اسلايدها    4- جلوه‌هاي نمايشي (اسلايد و اجزاي آن)   5- طرح هاي آماده براي اسلايد

نحوه ارزشیابی: پرکردن چک لیست ارزشیابی بخش چهارم

 

 موضوعات پروژه

معجزات پیامبر                                       فرهنگ کار و تولید

ویروس های رایانه ای                              خلاقیت و حل مساله

بازیافت مواد                                          حفظ محیط زیست

فردوسی                                               انرژی های پاک

نوروز                                                  فناوری اطلاعات و ارتباطات

آزاد

 

پروژه: حداقل2 صفحه A4 شامل: عنوان، مقدمه، متن اصلی، حداقل 2 تصویر(حتما یکی از تصاویر، نقاشی در محیط برنامه نقاشی رایانه باشد)، کادر دور صفحه، شماره گذاری و نشانه گذاری(درصورت نیاز)، ذکر منابع

تنظیمات متن شامل: انتخاب مناسب نوع، اندازه و سبک قلم، ترازبندی مناسبنوع مطلب :